Sexuell Frihet


För Centerkvinnorna handlar sexuell frihet och jämställd hälsa om:

  • Att alla oavsett könsidentitet skall ha möjlighet till kroppslig integritet.
  • Att kroppar inte skall betraktas som objekt och handelsvaror.
  • Att alla oavsett könsidentitet skall ha rätt och möjlighet att fritt utforma sin egen sexualitet.
  • Att alla oavsett könsidentitet skall ha rätt och möjlighet till hälsa och sjukvård.

Sexuell frihet för oss Centerkvinnor innebär att alla individer ska ha rätten till och självbestämmandet över den egna kroppen, sin reproduktiva hälsa, sexualitet och rätt till god fysisk och psykisk hälsa hela livet.

Tyvärr ser det inte ut så idag. Vi vet till exempel att cirka 96 procent av de som utsätts för sexuella övergrepp är flickor eller kvinnor. Förlossningsvården är eftersatt. De sjukdomar som Den psykiska ohälsan drabbar kvinnor hårt.

Läs mer om Sexuell frihet och kvinnors hälsa i Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program (JPP) som du hittar HÄR , 543.9 kB..

Under Politik från A-Ö kan du också läsa mer om Centerkvinnornas politik.