Ekonomisk Frihet

 
För Centerkvinnorna handlar ekonomisk frihet om:

  • Att alla oavsett könsidentitet skall ha möjlighet till ekonomisk självbestämmande och egenmakt.
  • Att alla oavsett könsidentitet skall ha lika möjlighet till ägande.
  • Att det obetalda arbetet skall delas lika.
  • Att alla oavsett könsidentitet skall ha rätt till lika lön för lika arbete

Ekonomisk frihet är centralt för att kunna nå våra andra friheter. Vi lever i ett samhälle där pengar till stor del innebär makt och inflytande. För oss är det självklart att samhällets ekonomiska system måste gynna både män och kvinnor lika mycket.

Ekonomisk frihet handlar om att alla oavsett könsidentitet ska ha möjlighet till ekonomiskt självbestämmande och egenmakt. Det innebär att ha lika möjlighet till ägande, att det obetalda arbetet ska delas lika och att alla ska ha rätt till lika lön för lika arbete. Det handlar om att kunna ha råd att leva ensam eller lämna en destruktiv relation.

Idag vet vi att män har en högre genomsnittlig lön och pension än kvinnor samt att kvinnor gör mer av det obetalda arbetet i hemmet. Ekonomisk frihet är i dagsläget inte en realitet för alla. Detta vill vi ändra på.

Ekonomisk frihet spänner över en rad områden – allt ifrån föräldraskap till pensionssystem. För Centerkvinnorna är det viktigt att ekonomisk frihet är en verklighet i alla delar och skeenden i livet.

Läs mer om Ekonomisk frihet i Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program (JPP) som du hittar HÄR , 543.9 kB..

Under Politik från A-Ö kan du också läsa mer om Centerkvinnornas politik.