Prata inte med hat i munnen!

För ett år sedan fullkomligt briserade uppropet #metoo. Ett otroligt viktigt upprop som genomsyrat nästan alla branscher där kvinnor trätt fram och berättat om sexuella övergrepp och övertramp. Men det är inte bara de fysiska övertrampen som behöver lyftas fram i ljuset.

I takt med att de sociala kanalerna blivit fler vittnar offentliga personer som journalister, opinionsbildare och beslutsfattare om att hot och trakasserier på internet ökar. Den senaste tiden har vi läst om extremt grova sexuella hot mot en av landets viktigaste opinionsbildare för jämställdhet, och hon är långt ifrån ensam. Kommentarsfälten i kvinnliga politikers digitala kanaler svämmar över med sexualiserat hat. Denna utveckling är ett verkligt hot mot yttrandefrihet, demokrati och jämställdhet. Denna trend måste vi vända!

På nationell nivå vill vi se:

  • En nationell kartläggning av trakasserier i skolan.
  • Att en arbetstagare som begått sexuella trakasserier enklare ska kunna avskedas.
  • Att frågan om höjt straff för hot och brott på internet riktat mot offentliga personer utreds.

Vi är en kraft för jämställdhet. Vill du vara med? Bli medlem idag.

Bli en kraft för jämställdhet!

Bli medlem i Centerkvinnorna

Är du intresserad av makt, möten och möjligheter? Bli medlem i Centerkvinnorna!