Vår JämställdhetsPolitik
behövs mer än någonsin

”Under den isolering i hemmet som Coronakrisen ger upphov till ökar våldet mot kvinnor, barn och unga. Vi vill att anmälningsskyldigheten för oros­anmälan även ska omfatta oro för kvinnor som far illa i en nära relation, och att fler yrkeskategorier ska omfattas av den."

Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna

Läs mer om vår politikBli en kraft för jämställdhet!

Bli medlem i Centerkvinnorna

Är du intresserad av makt, möten och möjligheter? Bli medlem i Centerkvinnorna!