• / Vår politik

Vad kan CenterKvinnorna
göra för mig?

Centerkvinnorna är liberala feminister som vet att ett ojämställt samhälle begränsar var och ens frihet. För oss är feminismen inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten att vara sig själv. Som feminister ser vi att det finns systematiska skillnader i villkor för kvinnor och män i samhället. Skillander som vi inte kan acceptera och därför motarbetar med utgångspunkten att alla individer är lika mycket värda, med samma fri- och rättigheter.

 1. Vi tror på varje människas inneboende kraft
 2. Vi tror på ett jämställt samhälle som ger alla samma möjligheter oavsett kön
 3. Vi tror på demokrati och ett samhälle där villkor och maktförhållanden är könsneutrala

Centerkvinnornas jämställdhetsprogram

För oss är feminism inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten att vara den en är.

Den liberala grundläggande tanken om allas lika rätt och värde fanns med redan vid bildandet av Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund, SLKF 1932 och är fortfarande lika aktuell. Idag benämner vi det som liberal feminism. Centerkvinnorna är liberala feminister som vet att ett ojämställt samhälle begränsar var och ens frihet.

Strukturell frihet

 • Vi motarbetar systematiska skillnader i villkor för män och kvinnor med utgångspunkten att alla individer är lika mycket värda.
 • Kvinnor och män ska ha samma möjligheter till makt och inflytande i samhället och som individer, även i introduktionen när en flyttar till Sverige.
 • Vi vill att förskolan och skolan ska ge flickor och pojkar samma möjligheter att förvärva kunskap samt att förverkliga sig själva. Skolan ska ge flickor och pojkar samma möjligheter att utveckla sitt entreprenörskap.

Ekonomisk frihet

 • Kvinnor och män som individer ska ha lika möjligheter till makt och inflytande på arbetsplatser och i samhället i stort. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter till ägande samt att starta och driva företag.
 • Kvinnor och män ska ha samma möjligheter till avlönat arbete med den sysselsättningsgrad en själv önskar som ger ekonomisk självständighet livet ut. Män och kvinnor ska ha lika lön för likvärdigt arbete.
 • Kvinnor och män ska behandlas likvärdigt och utifrån samma förutsättningar om de väljer att bli föräldrar.

Sexuell frihet

 • Varje enskild individ ska ha samma rättigheter till personlig integritet. Sexuellt våld, tvång och kränkningar ska upphöra.
 • Alla människor, oavsett sexuell läggning, ska ges lika möjligheter inom alla områden, inte minst i valet att bli förälder.
 • Centerkvinnorna vill satsa mer på förebyggande och hälsofrämjande arbete genom att förändra normer och värderingar som idag påverkar främst kvinnors sexualitet och integritet.