• / Nyheter
  • / Kvinnor förtjänar bättre förlossningsvård

Kvinnor förtjänar bättre förlossningsvård

Bild

I en debattartikel på Aftonbladet.se går 102 barnmorskor ut och förklarar att personalbristen på Danderyds sjukhus gör att de inte kan garantera en säker förlossningsvård i sommar.

- Det är förkastligt att det år efter år, saknas personal på landets förlossningskliniker, säger Centerkvinnornas förbundsordförande Sofia Jarl.

Varje år föder omkring 100 000 kvinnor barn i Sverige. Inför sommarmånaderna höjs återkommande röster från landets förlossningskliniker om att personalbrist äventyrar säkerheten i vården. I en debattartikel i Aftonbladet skriver barnmorskor vid Danderyds sjukhus att situationen är tämligen ansträngd. ”Vi barnmorskor kommer inte att hinna med alla födande kvinnor på ett tryggt och medicinskt säkert sätt, på grund av resursbrist.”, säger debattörerna. De poängterar också vad som egentligen är grunden till problemet - ”varför får inte kvinnosjukvård kosta?”.

Det har under de senaste åren gjorts en del nationella satsningar för att förbättra såväl förlossningsvården som eftervården. Totalt handlar det om omkring 4,7 miljarder kronor som har fördelats till insatser inom förlossningsvården och kvinnors hälsa inom primärvården mellan 2015 och 2019. Pengarna som staten riktat till regionerna för att stärka bland annat förlossningsvården har gett resultat för kvinnosjukdomar. Svåra förlossningsskador har minskat och arbetet med endometrios har stärkts. Det vill säga, att satsa får betydelse för kvinnors hälsa.

- Sverige har en fantastisk förlossningsvård tack vare de barnmorskor och undersköterskor som sliter dag ut och dag in, under långa pass för att ge de patienter de möter den vård de förtjänar. Men hur deras arbete värderas och deras oro negligeras säger mycket om hur långt vi har kvar till jämställd vård. Det handlar dels om den vård kvinnor har rätt till, dels om arbetsvillkoren inom vården, säger förbundsordförande Sofia Jarl.

Centerkvinnorna vill se en nära förlossningsvård som skapar trygghet och bästa möjliga förutsättningar för en säker förlossning. Det krävs kontinuitet och trygghet i kontakten mellan den födande kvinnan och barnmorskan. Många barnmorskor väljer att lämna sjukhusklinikerna på grund av stressig arbetsmiljö. Sverige har en låg spädbarns- och mödradödlighet, men mödra- och förlossningsvården brottas med andra problem. Ökande antal ingrepp, regionala skillnader, oro hos kvinnor, kapacitetsbrist i vissa regioner och långa avstånd i andra regioner är att bara några problem.

I Sverige finns det idag inga alternativ till sjukhuskliniker, annat än att föda hemma. Centerkvinnorna är därför en förespråkare av barnmorskeledda kliniker och sammanhållen vårdkedja där samma barnmorska följer med från mödravård till förlossning och eftervård. Det leder till ökad trygghet, färre förlossningsskador och snabbare anknytning.

Ta del av Barnmorskornas debattartikel i Aftonbladet HÄR.

Läs mer om Barnmorskeledda kliniker HÄR.