• / Nyheter
  • / Historiskt beslut för ny förlossningsvård

Historiskt beslut för ny förlossningsvård

Bild

I dag fattade Centerpartiets beslut om en förstärkt och förbättrad förlossningsvård, och det välkomnar Centerkvinnorna. Förslaget innebär att en ytterligare nivå mellan hemförlossning och sjukhus införs med barnmoskeledda kliniker.

Det har skett en centralisering av svensk förlossningsvård de senaste decennierna. Utan att det finns medicinska skäl har förlossningsvården blivit allt mer specialiserad. En konsekvens av detta är att små kliniker – inte minst i glesbygd – får svårt att gå runt.

Den svenska förlossningsvården skiljer ut sig från andra jämförbara länder som exempelvis Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, England och Australien. I dessa länder erbjuds förlossningsvård på flera olika nivåer: hemförlossning, små barnmorskeledda enheter och sjukhus. Samtliga länder har en låg mödra- och spädbarnsdödlighet.

I Sverige finns det idag inga alternativ till sjukhuskliniker, annat än att föda hemma. Forskning visar att det är säkrare för friska omföderskor att föda utanför sjukhus än på sjukhus. Sverige har en låg spädbarns- och mödradödlighet, men mödra- och förlossningsvården brottas med andra problem. Ökande antal ingrepp, regionala skillnader, oro hos kvinnor, kapacitetsbrist i vissa regioner och långa avstånd i andra regioner är att bara nämna några. Många barnmorskor väljer att lämna sjukhusklinikerna på grund av stressig arbetsmiljö. Samtidigt vet vi att söktrycket till de barnmorskeledda verksamheter som funnits har varit högt. Centerpartiets förslag innebär att ett ytterligare alternativ blir möjligt att välja. En ny nivå med barnmorskeledda kliniker mellan hemförlossning och sjukhus. 

- Centerkvinnorna har länge drivit på för att utveckla den svenska förlossningsvården. På Centerpartiets stämma för två år sedan diskuterades inriktningen framåt, men då var rörelsen inte mogen. Det var man idag. Vi är oerhört stolta och glada för detta historiska beslut, säger Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna.

Läs mer om Centerpartiets förslag för en förbättrad mödra- och förlossningsvård HÄR.