Johanna Engström

Personbild

Förbundsstyrelseledamot

Bostadsort: Uppsala

Jobb: Legitimerad Psykolog & Regionrådssekreterare

Politiska uppdrag: Ledamot av Centerpartiets distriktsstyrelse i Uppsala län, ledamot i regionfullmäktige och sjukhusstyrelsen i Uppsala län samt ledamot av omsorgsnämnden i Uppsala kommun.

Bakgrund: Jag växte upp på den sörmländska landsbygden, som äldst av sex syskon i en fattig familj med en pappa som utövade våld mot min mamma. När jag gick i åttan var vi tvungna att fly och fick börja om våra liv med skyddade personuppgifter på en ny ort. Jag valde att bli medlem i ett parti och politiskt aktiv i 30-årsåldern eftersom jag såg i mitt arbete som psykolog hur samhällsförändringar skulle förebygga att den psykiska ohälsa jag behandlade skulle uppstå. Jag har bland annat arbetat som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården, som arbetspsykolog på Arbetsförmedlingen och på barnrättsorganisationen ECPAT som arbetar mot sexuella övergrepp på barn och som verksamhetschef och handledare åt andra psykologer och psykoterapeuter. Nu arbetar jag tillsammans med primärvårdsregionrådet i Region Stockholm som regionrådssekreterare för Centerpartiet med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Hjärtefrågor: Jämställdhet såklart - allas rätt att vara fria att leva livet utifrån ens värderade riktning och att värderas lika oavsett könstillhörighet eller något annat. Att motverka fortsatta klimatförändringar är en ödesfråga för mänskligheten. Psykisk hälsa och att ställa om samhället till att ha som största syfte att skapa välmående och lycka till så många som möjligt. Jag skulle också vilja se en förändring av samhällsandan där personer uppmuntras att ta ansvar för sina egna liv, förverkliga sig själva och får hjälp att växa och utvecklas.