BLI Medlem i Centerkvinnorna

Vill du vara med och förändra samhället? Tycker du, precis som oss, att jämställdheten måste öka? Då är Centerkvinnorna något för dig! Tillsammans gör vi skillnad. Bli medlem idag!

Det är enkelt att engagera sig i Centerkvinnorna. Vår organisation är uppbyggd för att skapa enkla vägar in så att du ska kunna ta till vara dina intressen på bästa sätt och nå dina mål.

Centerkvinnorna har en lång historia av att påverka Sverige politiskt och är ett av Sveriges största kvinnoförbund. Organisationen är sprungen ur Bondeförbundets starka kvinnor på landsbygden. Kvinnor som ansåg att de hade lika mycket rätt att äga gårdar och tjäna pengar på gården som männen i hushållet. Dessa kvinnor banade väg för det förbund vi har idag.

Systerskap
Systerskapet är centralt i organisationen. Centerkvinnorna bygger på att medlemmarna, våra gräsrötter, är med och bidrar med sina erfarenheter och kunskaper. Tillsammans stöttar och lyfter vi varandra. Tillsammans driver vi organisationen och politiken framåt.

På lokal nivå är medlemmar verksamma i avdelningar. Vi har ungefär 300 avdelningar utspridda över hela landet. Avdelningarna tillhör i sin tur distrikt, och på ditstriktsnivån finns även nätverk. Riksorganisationen arrangerar regelbundet digitala aktiviteter där medlemmar kan mötas oberoende av bostadsort.

Bli medlem
Gå med i vår organisation och kämpa för ett jämställt samhälle, där varje individ kan förverkliga sina drömmar oavsett kön. Bli medlem idag!

Relaterade nyheter