• / Nyheter
  • / Vi måste prata om klimakteriet

Vi måste prata om klimakteriet

Värmevallningar och svettningar. Humörsvängningar och nedstämdhet. Torra slemhinnor. Koncentrationssvårigheter och glömska. Sömnproblem. Det här är några av symptomen som drabbar kvinnor i klimakteriet.

Klimakteriet kan verka odramatiskt. Det är något som händer alla kvinnor i en viss ålder, då äggstockarna slutar tillverka hormoner och mensen till sist upphör. Men vägen dit är inte problemfri. Hormonförändringarna har stora effekter på kroppen och måendet.

Det kan finnas hjälp att få, men möjligheten att få hjälp är tyvärr inte självklar: vården är otillräcklig och ojämn beroende på var en bor. Det visar en rapport från Socialstyrelsen från 2022. Centerkvinnorna håller med om rapportens slutsatser: det behövs förbättrad information om klimakteriebesvär till de som drabbas och ett nationellt kunskapsstöd till vården om råd, stöd och behandling. Så att vården kan möta behoven bland de som lider av besvär. Vårdpersonal har på många håll för lite kunskap, och vården är orättvist fördelad. Klimakteriet drabbar kvinnor i hela landet, därför måste kompetensen och vården finnas i hela landet.

Centerkvinnorna ser också behov av att öka kunskap om klimakteriet på arbetsplatser. Klimakteriet kan ha konsekvenser på individens kognitiva förmågor och därigenom påverka kvinnan i hennes yrkesutövning. Med ökad kunskap och stöd på arbetsplatsen, kan det bli lite lättare att ta sig igenom klimakteriet för individen. Det tycker Centerkvinnorna är värt att satsa på.

Håller du med oss?
Var med oss i kampen för ett jämställt samhälle - bli medlem idag.