• / Nyheter
  • / Kyrkans framtid avgörs nu

Kyrkans framtid avgörs nu

Bild

Nu kan alla medlemmar i Svenska Kyrkan förtidsrösta i Kyrkovalet 2021. Hur ska kyrkans framtid bli? Kommer den öppna kyrkan stärkas i ambitionen att välkomna alla. Och finns det en medvetenhet i kyrkan om att strukturerna i samhället även sköljer över kyrkokulturen?
Det är några frågor som är viktiga för Centerkvinnorna. Med hjälp av prästen Sandra Signarsdotter som jobbar i Stockholms stift, har vi rotat lite i hur man kan påverka jämställdheten i årets kyrkoval.

Varför ska man rösta i Kyrkovalet?
- För att använda sin röst när det gäller vilka som ska styra kyrkan. Värna demokratin och sin rätt som medlem att påverka.

Vad röstar man om?
- Man röstar i tre olika kategorier. Kyrkofullmäktige styr formar hur din lokala kyrka arbetar. Stiftsfullmäktige styr de större stiften och kyrkomötet är svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Hur ser fördelningen mellan könen ut i Svenska kyrkan?
- Det beror på vilken yrkesgrupp man tittar på. Av prästerna har vi idag en jämn fördelning mellan män och kvinnor, men det vi ser är att männen både tjänar mer och är fler i ledande positioner. Där ligger kyrkan efter i sitt jämställdhetsarbete.

Vilka vinster gör man för jämställdheten om man röstar?
- Svenska kyrkan är en stor organisation med tusentals anställda. Ska man påverka samhället på gruppnivå och strukturell nivå behöver man även tänka in kyrkan. Jämställdhetsarbetet går hand i hand med att förändringar sker på många olika håll samtidigt i samhället.

Varför behövs svenska kyrkans arbete för jämställdhet i Sverige?
- Kyrkan har en viktig roll i civilsamhället och ska använda sin möjlighet att påverka beslutsfattare, till exempel när människor far illa eller stängs ute på arbetsmarknaden. För att ta en konkret fråga så ska och bör kyrkan använda sin röst i frågan om mäns våld mot kvinnor. Det är bara ett exempel på varför kyrkans arbete för jämställdheten behövs.

Vilka utmaningar har ni i ert jämställdhetsarbete och hur kan kyrkopolitiker stötta det?
- Det är kyrkomötet tillsammans med kyrkoherden som fattar de styrande besluten i en församling. Som kyrkopolitiker har du stort inflytande att påverka jämställdhetsarbetet.

Foto: Mikael M. Johansson