• / Nyheter
  • / Alla vinner på jämställt företagande

Alla vinner på jämställt företagande

Jämställt företagande

Ett jämställt företagande är en av flera indikatorer på ett jämställt land. I Sverige har bara 26 procent av företagen en kvinna som registrerad huvudman. Det är en alltför låg siffra! Centerkvinnorna vill se bättre stöd och möjligheter till lån.

24 procent av aktiebolagen och 37 procent övriga bolagsformer drivs av kvinnor. Det här är för låga siffror för att Sverige ska kallas jämställt. Nyligen rapporterade SVT om en sned fördelning av pandemistöd till företag. Givet hur företagandet ser ut är det föga förvånande, men icke desto mindre beklämmande. 18 procent av omställningsstödet, 24 procent av stöd för korttidsarbete, och 30 procent av omsättningsstödet har gått till kvinnor som driver företag. Den delrapport från kommittén för jämställda livsinkomster som kom nyligen beskriver även den en skev fördelning av statliga och regionala stöd, som har bestått under pandemin.

Föga förvånande är jämställdheten än sämre när det kommer till riskkapitalinvesteringar. Dagens Industris sajt DI Digitals årliga kartläggning av tech-sektorn visar att bara en 1 procent av de 27 miljarder i riskkapital som investerades 2019 gick till bolag grundade av kvinnor.

Sverige mår bra av företagande. Företag lyfter både stad och land, skapar arbete och utveckling. Det är en naturlig plats för människors unika idéer, som berikar hela vårt samhälle. Forskning visar att män oftare beviljas stöd, vilket kan bidra till att kvinnor i en något lägre utsträckning söker de stöd som finns att få. Det är inte acceptabelt – alla företag ska ha jämlika förutsättningar att söka och få stöd. Därför vill Centerkvinnorna se ett stärkt stöd till verksamhet som arbetar med företagsrådgivning och stöd för kvinnors företagande.

När vi startar den svenska ekonomin efter pandemin behövs alla muskler i hela landet. För att öka möjligheterna för kvinnors företagande att bidra till ekonomins omstart och ett levande samhälle vill Centerkvinnorna att tillgången till mikrolån och lån för företagare förbättras.

Att kvinnors företag inte får det stöd som behövs är inte bara ogynnsamt för kvinnors företagande, utan en förlust för hela Sveriges näringsliv och för jämställdheten. Ett jämställt företagande är inte bara en förutsättning för kvinnors individuella livsinkomster och livsdrömmar - det är en vinst för hela samhället.