• / Nyheter
  • / Skydda flickor från könsstympning!

Skydda flickor från könsstympning!

Bild

Vi måste skydda flickors och kvinnors frihet från våld och könsstympning. Kvinnlig könsstympning har varit förbjuden i Sverige i nästan 40 år, men förbudet är inte tillräckligt för att skydda flickor som utsätts.

Enligt Socialstyrelsen finns omkring 38 000 kvinnor i Sverige som lever med konsekvenser av könsstympning. En flicka som utsätts för könsstympning befinner sig i ett väldigt utsatt läge. De som tar sig rätten att besluta om hennes kropp och kön är oftast personer som står henne nära. Det krävs omfattande attitydförändringar och ökad kunskap, inte minst bland föräldrar till flickor som ligger i riskzonen att utsättas.

Att rapportera olägenheter inom en familj är känsligt. Barn känner lojalitet, tillhörighet och kärlek till sina närmaste även då dessa skadar barnet. Därför måste samhället i högre grad ta ansvar för att skydda dessa flickor.

Centerkvinnorna vill att elev- och ungdomshälsans uppdrag stärks, för att upptäcka övergrepp. Vi vill att alla skolor ska ha en handlingsplan för förebyggande, upptäckande och stödjande arbete vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck, däribland könsstympning och oskuldskontroller på flickor. Vi efterlyser en satsning på att öka kunskap hos vuxna i ideell sektor och föreningsverksamhet där många unga kommer i kontakt med andra vuxna.

Preventiva åtgärder är viktiga, men det krävs också satsningar på vård och stöd för flickor och kvinnor som redan har utsatts. Enligt Socialstyrelsen når inte vården fram till de många flickor och kvinnor som drabbats. Bland vårdpersonal finns en efterfrågan på mer kunskap om könsstympningsrelaterad vård, och självklart måste vården kunna erbjuda adekvat vård på ett förtroendeingivande sätt. Den inskränkning av kvinnors frihet som könsstympning står för går bortom enbart klitoris – den är ett uttryck för kontroll och makt över kvinnans sexualitet.

Informationen behöver öka och kunskapen höjas för att skydda kvinnor som har utsatts, eller riskerar att utsättas. Samhället måste stå på den utsattas sida i skolan, i föreningslivet, och i hälso- och sjukvården.