• / Nyheter
  • / Centerkvinnorna uppmanar Centerpartiet att ställa sig bakom förslag till förändringar av gymnasielagen

Centerkvinnorna uppmanar Centerpartiet att ställa sig bakom förslag till förändringar av gymnasielagen

Bild

Regeringen har föreslagit förändringar av den så kallade gymnasielagen. Centerpartiet har meddelat att partiet kommer att rösta nej till lagförändringar i gymnasielagen. Centerkvinnorna vill nu uppmana partistyrelsen att tänka om. 

Vi lever i en tid med oroligheter världen över där olika krafter utmanar vår öppenhet och demokrati. Vi är mitt uppe i en pandemi vilket ställer än högre krav på en politik som tar ansvar och att visa medmänsklighet.

Under flyktingkrisen 2015/2016 stängdes i princip gränserna tvärt för att stoppa invandringen till Sverige. Det fick till följd att de unga som redan hade kommit till Sverige hamnade i kläm. Därur kom förslaget om en tillfällig lösning för de ensamkommande ungdomarna, den så kallade Gymnasielagen. Nu har regeringen föreslagit förändring av lagen. Regeringen förslag innebär bland annat att tiden en har på sig att finna arbete förlängs från 6 månader till 12 månader, att möjligheter till en självförsörjning utökas samt att kravet sänks från 2-års anställning till 1-års anställning. Ett förslag Centerpartiet inte kommer att stödja.

- Många engagerade människor i civilsamhället har känt sig trygga med Centerpartiets ställningstaganden för en human flyktingpolitik. Vi ser att partiet har en chans att stå fast vid sina värderingar, att förena medmänsklighet och humanism med ordning och reda. Därför uppmanar vi partistyrelsen att ställa sig bakom regeringens förslag till förändringar av gymnasielagen och även att ställa sig bakom förslaget som CUF har väckt om amnesti för den här gruppen, säger Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna.

Det är tydligt att Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Centerpartiet har varit en tydlig röst för en dräglig migrationspolitik i en svår situation. Centerpartiet har arbetat för att driva en migrationspolitik som förenar medmänsklighet och humanism med ordning och reda. En politik som ska skapa trygghet, hålla ihop Sverige och ge människor framtidstro.

- Det handlar om att stå fast vid våra värderingar, att visa medmänsklighet och ge människor en ärlig chans. Pandemin har försvårat den chansen. Vi menar att vi som parti har en del i ansvaret för att människor hamnat i kläm på grund av en tillfällig lag och därför måste vi ta vårt ansvar även fortsättningsvis i rådande situation. Det handlar om människors liv, avslutar Sofia Jarl.