• / Nyheter
  • / Centerkvinnorna i GP:"Öronmärk fler månader"

Centerkvinnorna i GP:"Öronmärk fler månader"

Bild

Kvinnor tar fortfarande ut en majoritet av föräldradagarna, och vabbar och arbetar deltid i högre utsträckning än vad män gör. Det leder till sämre löneutveckling och lägre pension. Målet om jämställdhet är långt borta, det går för sakta. Det är dags att vi öronmärker ytterligare två månader till vardera vårdnadshavare, skriver Centerkvinnorna i Göteborgs-Posten idag.

Det är 2020 och inget land i världen kan titulera sig som jämställt. De nordiska länderna ligger i topp, men stora jämställdhetsutmaningar återstår. Att som man hävda sin rätt att vara hemma med barn kan många gånger möta motstånd. Att som kvinna övertyga omgivningen om att graviditeten inte automatiskt innebär lång frånvaro från arbetet är också svårt.

Jämlikhetskommissionens slutbetänkande som presenterades i somras visar tydligt att Sverige måste agera för kvinnors ekonomi. ”Kvinnor gör en större del av hushållsarbetet, vilket ofta leder till deltidsarbete, sämre löneutveckling och lägre pension. Män har högre kapitalinkomster”, slår utredarna fast i sitt betänkande. Kommissionen föreslår bland annat att en större del av föräldrapenningen blir individuell och att gynnsammare villkor skapas under graviditeten.

Centerkvinnorna delar Jämlikhetskommissionens analys. Föräldraförsäkringen måste förändras för att inte ojämställdheten under småbarnsåren även i fortsättningen ska ge negativa konsekvenser för kvinnors hälsa, lön, karriärmöjligheter, livsinkomst och pension.

Flera utredningar visar att de öronmärkta dagarna, sedan 2016 tre månader, har haft stor effekt på uttaget av föräldradagar. Det har också visat sig att hushållets ekonomi spelar mindre roll än vad många har trott för hur föräldrar delar på föräldraledighet. För att vi ska få till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning måste fler dagar knytas till vardera vårdnadshavare. Centerkvinnorna vill att ytterligare två månader öronmärks till respektive vårdnadshavare, det vill säga totalt fem månader. Det finns goda argument för detta, även ur ett liberalt perspektiv. Varje förälders del av försäkringen är något som staten erbjuder och som den enskilde, individen, kan välja att ta emot eller avstå från. Det är viktigt att våra skattepengar inte främjar ojämställdhet.

För oss i Centerkvinnorna är det självklart att samhällets ekonomiska system inte ska gynna individer olika utifrån könstillhörighet. Vi ser ett stort behov av att genomlysa samhällets ekonomiska strukturer för att säkerställa att kvinnors livsutrymme inte begränsas – allt ifrån föräldraskap till pensionssystem. Det innebär att ha lika möjlighet till ägande, att det obetalda arbetet ska delas lika och att alla ska ha rätt till lika lön för lika arbete. Det handlar om att kunna ha råd att leva ensam eller lämna en destruktiv relation. Det är inte en realitet för alla. Det vill vi ändra på.

Sverige behöver agera nu. Utvecklingen går för långsamt och kvinnor betalar priset för det.

Sofia Jarl, Centerkvinnornas förbundsordförande
Malin Bergman, vice ordförande Centerkvinnorna
Helena Vilhelmsson, vice ordförande Centerkvinnorna och riksdagsledamot

  • Ta del av hela artikeln i Göteborgs-Posten HÄR.