• / Nyheter
  • / SKR måste agera snabbare för ungas trygghet på nätet!

SKR måste agera snabbare för ungas trygghet på nätet!

Bild

Oron är stor för att barn och unga ska exponeras för eller få åtkomst till exempelvis pornografi och extremt våld på nätet. Både på sin egen mobil, surfplatta eller dator och via skolans utrustning. Tyvärr finns grov våldsporr oftast bara ett klick bort på mobilen, surfplattan eller datorn. Organisationen Porrfri barndom arbetar aktivt med frågorna. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tar för lång tid på sig tycker Centerkvinnorna.

Många barn och unga lever en stor del av sitt liv på nätet idag. Såväl föräldrar som skolan behöver ge unga verktyg för att hantera de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Diskussionen om porrfilter är ständigt aktuell. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tar för lång tid på sig tycker Centerkvinnorna. Nu har SKR bett regeringen om att utreda ett förtydligade av lagstiftningen gällande webbfilter i skolverksamhet eftersom de upplever rättsläget som oklart. Flertalet kommuner har redan infört porrfilter. Centerpartiet är med och styr i över 200 kommuner och vi vet att kommunerna länge efterfrågat stöd vägledning i frågan om porrfilter, porrfri policy och porrkritisk undervisning. De behöver skyndsam hjälp från SKR även gällande vilka filteralternativ som finns, vad de kostar, hur de skiljer sig osv. Därför hade Centerkvinnorna gärna sett att SKR agerat snabbare.

Centerkvinnorna vill att förskola och skola ska bli fri från pornografi och att porrfilter ska införas i samtliga skolformer. Under våren 2020 fick Barnombudsmannen i uppdrag att kartlägga kunskap om hur barn och unga påverkas av pornografi. Det är en viktig kartläggning, men det krävs mer. Därför vill Centerkvinnorna att en åldersgräns och åldersverifiering för konsumtion av pornografi införs även på nätet.

Det krävs också att barn och elever stärks i sin integritet på nätet. Centerkvinnorna vill även att en informationskampanj tas fram riktad till föräldrar om hur en kan samtala med unga om pornografi på internet.

Sist men inte minst vill Centerkvinnorna att sexualkunskap, formellt sex- och relationsundervisning, blir ett enskilt och obligatoriskt ämne med en tydlig läroplan där normer, värderingar, relationer och befintlig lagstiftning ska diskuteras men även pornografins påverkan på individer, relationer och samhällen.