• / Nyheter
  • / #metoo - männen behövs för att nå vägen till jämställdhet

#metoo - männen behövs för att nå vägen
till jämställdhet

Bild

Det är nu två år sedan skådespelaren Alyssa Milano twittrade och uppmanade sina följare att under #metoo dela med sig av sina erfarenheter av sexuella trakasserier. Det blev startskottet för ett upprop världen över, där kvinnor gav sina vittnesmål om sexuella övergrepp. Men kampen är långt ifrån över.

Sverige hamnar på första plats som det mest jäsmtällda EU-landet när European Institute for Gender Equality (EIGE) har kartlagt jämställdhet i alla EU:s medlemsländer men även Sverige har en hel del kvar för att få reell jämställdhet. Enligt Folkhälsomyndigheten studie 2019 har 42 procent av kvinnorna och 9 procent av männen blivit utsatta för sexuella trakasserier i Sverige. Mer än hälften av alla kvinnor i åldern 16–29 år har utsatts. Samma studie visar att 70 procent av männen tittar på porr medan 70 procent av kvinnorna inte gör det.

Sedan hösten 2017 har vi en samtyckeslag i Sverige. Politiskt satte man ner foten och visade i lagtext att sex ska vara frivilligt – och om det inte är frivilligt, då är det olagligt. Lagen är viktig på många sätt och signalvärdet är starkt. Nu måste samhället följa efter, men det är en lång väg att gå. När man scrollar igenom bilderna på några av våra mest följda influensers ser man uttryck för den sexualisering som råder i samhället. Dessa idoler talar om för våra barn och unga att människovärdet sitter i utseendet. Samtidigt når nätporren våra barn på några sekunder, dygnet runt. Dagens pornografi är dessutom grov och innehåller ofta våldsinslag. Hur ska skolan kunna lära ut om demokrati, jämställdhet och respekt när detta pågår parallellt?

Det krävs en ökad medvetenhet och vaksamhet från oss alla om de strukturer som begränsar både tjejers och killars möjlighet att forma sina egna liv - för även killar är offer för de normer som talar om hur de ska vara. De fostras in i en machokultur, där känslor och empati lyser med sin frånvaro.

- Kvinnorörelsen kan inte ensamt driva utvecklingen framåt. #metoo måste hållas levande och alla människor, kvinnor och män, behövs för att det ska ske förändring på riktigt, säger Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna.