• / Nyheter
  • / "Gör kontrollerande beteende brottsligt"

"Gör kontrollerande beteende brottsligt"

Bild

Hedersvåld är en av vår tids viktigaste jämställdhetsfrågor och det finns stor enighet mellan många kvinnoorganisationer och även över partigränserna. Det stod klart vid ett seminarium anordnat av Bred Feministisk Plattform på tisdagen, där Centerkvinnornas Helena Vilhelmsson deltog i panelen.

Regionpolischefen Karin Götblad inledde tisdagens seminarium i riksdagen och berättade om polismyndighetens arbete mot hedersrelaterad brottslighet och våld. Hon efterlyser ökade möjligheter för polisen att ingripa:

- Även vardagsheder bör kriminaliseras, det skulle få ordentlig effekt, säger Karin Götblad.

Det anknöt riksdagsmannen och Centerkvinnan Helena Vilhelmsson till i sitt panelanförande, och framhöll Centerpartiets förslag om en lag som gör kontrollerande beteende i nära relationer brottsligt.

- Det finns en sådan lag i England sedan 2015 och många har redan kunnat lagföras, berättar hon. Det finns ett problem med att komma upp till ett konstaterat brott med hedersmotiv i Sverige i dag, och jag hoppas att vi ska kunna titta på det här förslaget tillsammans under motionstiden i höst.

Seminariet avslutades av migrationsminister Morgan Johansson, som framhöll samarbetet mellan de partier som skrev under januariavtalet för att få till stånd förändringar för att komma till rätta med hedersproblematiken.