• / Val19
  • / Vår politik för EU

Vår politik för EU

När högerpopulismen vinner mark sätts kvinnors rättigheter på spel. Det har historien visat gång på gång. Våra döttrar ska inte bli första generationen att få det sämre än sina mammor. Därför behövs liberal feminism mer än någonsin i EU. Vi har tydligt tagit ställning. Vi står upp för våra värderingar. 

  • Jämställd representation stärker EU!
    För oss är det självklart att demokrati och jämställdhet går hand i hand. För att EU ska kunna bidra till en hållbar utveckling behöver kvinnor ha lika mycket makt och inflytande som män. De senaste tio åren har utvecklingen i EU stagnerat. Det är fortfarande alldeles för få kvinnor på ledande positioner, såväl bland politiker som på högre chefstjänstsposter. Därför vill vi verka för en mer jämställd representation i EU:s institutioner.
  • Kvinnan är ingen handelsvara!
    Människohandel, att med våld utnyttja en person mot dess vilja, är vår tids slavhandel. Det är ett av de snabbast växande brotten i världen. Drygt 70 procent av dem som är offer för människohandel är flickor och kvinnor. Det handlar allt som oftast om sexuellt utnyttjande. Att synen på sexköp varierar inom EU försvårar möjligheterna att bekämpa människohandeln. Men kvinnan är ingen handelsvara! Det kan vi aldrig acceptera. Därför måste vi arbeta för att fler anammar svensk sexköpslag och att kampen mot sexuellt utnyttjande och människohandel intensifieras på europeisk nivå.
  • Aborträtten måste värnas!
    Att ha självbestämmande över sin egen reproduktiva hälsa är centralt för kvinnors sexuella frihet och hälsa. Aborträtten måste värnas. I flera europeiska länder hotas aborträtten på olika sätt. I en majoritet av EU:s medlemsländer får läkare vägra vård som strider mot det egna samvetet, så kallad samvetsklausul. Det försvårar kvinnors möjligheter till abort. Det måste vi motarbeta. Vi vill att EU står upp för kvinnans rätt till sin egen kropp och markerar mot länder som inskränker kvinnors rättigheter.


Europaparlamentsvalet är ett värderingsval. Det spelar roll vem som representerar dig.
Kryssa en kraft för jämställdhet den 26 maj!

#kryssaenkraftförjämställdhet