• / Val 2018

Val 2018

Det går bra för jämställdheten. Men inte för alla kvinnor. Det stora flertalet drabbas av ojämställdhet, i någon form, varje dag.

Den 9 september är det val. Ett val som vi befarar kan påverka kvinnors rättigheter negativt. Se till att rösta för ett mer jämställt Sverige och kryssa en kraft för jämställdhet!