välkommen till Centerkvinnorna

Är du intresserad av att engagera dig? Upprörd över det ojämställda samhället? Då är Centerkvinnorna något för dig! Här kan du läsa mer om Centerkvinnornas organisation.

Det är enkelt att engagera sig i Centerkvinnorna. Vår organisation är uppbyggd för att skapa enkla vägar in så att du ska kunna ta till vara dina intressen på bästa sätt och nå dina mål.

Centerkvinnorna har lång historia av att påverka Sverige politiskt och är ett av Sveriges största kvinnoförbund. Organisationen är sprungen ur Bondeförbundets starka kvinnor på landsbygden. Kvinnor som ansåg att de hade lika mycket rätt att äga gårdar och tjäna pengar på gården som männen i hushållet. Dessa kvinnor banade väg för det förbund vi har idag.

Gräsrot och trädkrona

Centerrörelsen och Centerkvinnorna bygger på att gräsrötterna/medlemmarna är med och bidrar med sina erfarenheter och kunskaper. Genom att stå stadigt i sina rötter skapar det möjlighet att stötta trädkronorna/företrädarna inom organisationen. Varje individ är viktig och en nyckel för framgång.

Centerkvinnorna är engagerade i avdelningar, ungefär 300 över hela landet. Det finns också nätverk på distriktsnivå. Dessutom arrangerar riksorganisationen en rad digitala aktiviteter där kvinnor kan mötas oberoende av bostadsort.

Bli medlem

Gå med i vår organisation och kämpa för ett jämställt samhälle, där varje individ kan förverkliga sina drömmar oavsett kön. Medlem kan du bli här! (Klickbar länk)

Relaterade nyheter