• / På gång

Du är en kraft för jämställdhet!

Du är viktig! Ditt stöd och engagemang är betydelsefullt och gör stor skillnad. Som medlem i Centerkvinnorna gör du en insats för ett jämställt samhälle.

Under Coronakrisen möts vi digitalt, för utbildningar och kurser.

Det är enkelt att engagera sig i Centerkvinnorna. Vår organisation är uppbyggd för att skapa enkla vägar in så att du ska kunna ta till vara dina intressen på bästa sätt och nå dina mål.

Du väljer själv i vilken omfattning du vill engagera dig. Kanske är du nyfiken på jämställdhetspolitik och vill ta del av och följa Centerkvinnornas påverkansarbete? Kanske vill du ta ställning och aktivera dig i kampanjer eller så föredrar du politiska samtal över en fika? Oavsett hur du väljer att engagera dig så gör ditt bidrag skillnad.