• / Om CK
  • / Förbundsstämman

Förbundsstämman

Centerkvinnornas högsta beslutande organ är förbundsstämman, som hålls vartannat år. Den hålls 3 oktober, och den är digital.

På grund av utvecklingen av det nya Coronaviruset Covid-19 tog Centerkvinnornas förbundsstyrelse beslutet att flytta förbundsstämman från vår till höst och att hålla den digitalt. Förhandlingarna i plenum är under en dag, men stämman inleds redan på måndagen 28 september med kommittéer och vissa formaliapunkter.

På Centerkvinnornas förbundsstämma fattas beslut om ny jämställdhetspolitik, sammanfattad i det Jämställdhetspolitiska programmet. Medlemmarna har också skickat in motioner, som kommer att behandlas av mötet. I år kommer också beslut fattas om nya stadgar för Centerkvinnorna.