• / Om CK

Vi ÄR Centerkvinnorna

Centerkvinnorna är en grön, socialliberal, och feministisk kvinnokraft som har kämpat för kvinnors rättigheter sedan 1932. Vårt mål är ett jämställt samhälle där alla kan känna sig trygga. Rätten att bestämma över sin egen kropp, frihet från våld och förtryck, och ett allmänt främjande av jämställdhet. Vårt arbete ser till att lyfta kvinnor i samhället både politiskt och i samhällsdebatten. Ett jämställt samhälle är ett samhälle som jobbar för människors hälsa och trygghet. Vi främjar detta ändamål.