Världen angår oss

Bild

Centerkvinnorna har en lång tradition av att vara engagerade i internationellt bistånds- och utvecklingsarbete. Genom fonden VAO, Världen angår oss, bedriver vi demokratiprojekt för kvinnor, bland annat i Benin i Västafrika.

Centerkvinnornas fond Världen Angår Oss, VAO, bildades 1968 och är fortfarande aktiv. Syftet med VAO är en värld utan krig, en bra miljö ur ett globalt perspektiv, solidaritet mellan världens folk, kvinnors och barns förbättrade situation samt utbyte av kultur och erfarenheter över gränserna.

2017 beslöt Centerkvinnornas förbundsstyrelse att VAO:s utvecklingsarbete i fortsättningen ska bedrivas i samarbete med Centerpartiets Internationella Stiftelse, CIS. Centerpartiets internationella stiftelse är en av Sveriges partianknutna biståndsorganisationer, som arbetar med att främja kvinnor och ungas politiska organisering och utbildning i bland annat Palestina, på Balkan och i Afrika.

Centerkvinnorna lokalavdelningar samlade under 2020 in pengar till kvinnor i Benin (bilden) i projektet ”Get Involved!” (Bli delaktig), som är delfinansierat av EU och genomförs av flera europeiska stiftelser.

Fokus Palestina

Nu fokuserar VAO på kvinnors rättigheter i Palestina, som generellt är mycket eftersatta. Kvinnor är också lågt representerade i beslutsfattande församlingar. Sedan några år tillbaka stödjer VAO jämställdhetsarbete i Palestina genom CIS samarbetsorganisation "Palestinan Working Woman Society for Development", PWWSD. Organisationen arbetar för kvinnors rättigheter och syftar till att stärka kvinnors politiska deltagande och inflytande både på Västbanken och på Gazaremsan. Det sker genom lobbyverksamhet, påverkansarbete och kapacitetsstärkande insatser. Trots ett massivt motstånd från många håll arbetar PWWSD framtidsinriktat för fred, demokrati och kvinnors rättigheter. De förtjänar mer av omvärldens uppmärksamhet och stöd och Centerkvinnorna hoppas att kunna göra detta genom vår stiftelse.

Skänk en gåva

Bankgiro: 5820-0577
Swish: 123 658 3702

Kontakta gärna Centerkvinnornas riksorganisation så berättar vi mer: centerkvinnorna@centerpartiet.se