Förbundsstämman

Centerkvinnornas förbundsstämma hade temat ”Systerskap för världen framåt”. Förhandlingarna i plenum ägde rum i Zoom lördagen 3 oktober. Totalt deltog 200 personer, och många följde förhandlingarna live på Facebook, varav 171 ombud.

- Jag blev själv glad över att lyssna på diskussionerna under stämman, säger Mari-Louise Wernersson, som var presidieordförande. Det är ett fantastiskt engagemang och driv som finns inom Centerkvinnorna, en vital och spänstig organisation som verkligen behövs.

Vissa punkter på dagordningen behandlades asynkront, icke samtidigt, i början av veckan och det fattas också beslut om en del politik efter stämman i omröstningsverktyget VoteIT. Det var första gången som Centerkvinnorna beredde politiken i kommittéer, liksom de nya stadgar som antogs. I de regioner där det inte finns distriktsorganisation kommer Centerkvinnorna starta nätverk för att underlätta samarbetet med partiet på distriktsnivå.

En viktig politisk fråga som har aktualiserats under pandemin är att läkare måste kunna anställas inom äldreomsorgen, en fråga som Centerkvinnorna nu kommer att driva. Likaså behandlades ny politik för att få till stånd en platt, jämställd och begriplig föräldraförsäkring.

- Vi fortsätter att kämpa för ekonomisk jämställdhet, säger Sofia Jarl, Centerkvinnornas förbundsordförande.

- Idag är kvinnor hemma längre, arbetar deltid och vabbar i större utsträckning än män. Så ska det inte vara!

- Vi måste även hitta lösningar för att de pensionärer som har de lägsta inkomsterna, ofta ensamstående kvinnor, ska få en bättre ekonomisk standard. Där har vi redan nått politiska framgångar, inte minst genom Solveig Zander som har varit en torped i riksdagens pensionsgrupp, säger Sofia Jarl.

Ta gärna del av mer information från stämman på Centerkvinnorna.se och på Centerkvinnornas Facebook-sida.

Här kan du ta del av förslaget till reviderat Jämställdhetspolitiskt program. , 611.2 kB.

Här kan du ta del av motionerna , 450.8 kB..