• / Nyheter
  • / Tidö: Starka liberala vindar behövs

Tidö: Starka liberala vindar behövs

Bild

Ekvationen att gå fram med förslag om tiggeriförbud, utvisning för bristande vandel, anonyma vittnen, visitationszoner och strypt arbetskraftsinvandring, och samtidigt vara en liberal garant är svårlöst för oss.

För Centerkvinnorna innehåller Tidöavtalet, som ligger till grund för regeringssamarbetet mellan SD, M, KD och L, många punkter som står långt ifrån det fria samhället vi strävar efter.
Att som liberal ingå ett avtal som vill ta fram förslag till författningsändringar och andra åtgärder som syftar till att så långt det är rättsligt möjligt begränsa asylsökandes rättigheter, är inte förenligt med vår identitet som liberaler.

Kvotflyktingar ska maximalt vara 900 per år, en stor minskning från den nuvarande nivån på ungefär 6 000. Regeringsgänget vill även införa tiggeriförbud och utreda möjligheten att utvisa människor för bristande vandel.
Som exempel på bristande vandel nämns prostitution. Det rör sig alltså om människor som blir utsatta för brott för betalda övergrepp och det kalllas bristande vandel.

Våra liberala vänner i Liberalerna hävdar att det finns liberala segrar i avtalet. Vi ska inte vara för hårda - det finns punkter som är bra, till exempel ett intensifierat arbete för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck och att skärpa straff för sexualbrott. Dessvärre överskuggas dessa av punkterna som är dåliga. Nu ska de vara en garant för liberala värden i regeringen. Ekvationen att gå fram med förslag av den karaktär som tiggeriförbud, utvisning för bristande vandel, anonyma vittnen, visitationszoner och strypt arbetskraftsinvandring, och samtidigt vara en liberal garant är svårlöst för oss.

Det behövs starka liberala vindar nu. Dessa vindar lär inte komma från Tidöavtalets politik, men Centerkvinnorna kommer att fortsätta blåsa på för mer medmänsklighet, jämställdhet och frihet.

Malin Bergman, förbundsordförande Centerkvinnorna