• / Nyheter
  • / Högsta utmärkelsen 2022

Högsta utmärkelsen 2022

Bild

Under Centerkvinnornas Stämma i Karlstad delades vår Högsta utmärkelse ut till Annika Qarlsson, Solveig Granberg och Majvor Persson för sina insatser för Centerkvinnorna.

Majvor Persson, Ränneslöv CK - Högsta Utmärkelsen
Majvor är alltid positiv och lyfter människor i sin närhet. Hon har varit med i Laholms kommunfullmäktige sedan 2002 och suttit i socialnämnden i Laholm sedan 1999. Mellan 2010 och 2017 ledde Majvor Centerkvinnorna Hallands distriktsstyrelse, och hon var även med i styrelsen i ett par år innan hon tog över ordförandeklubban. Majvor har länge engagerat sig i Centerkvinnornas lokala avdelning i Ränneslöv.
Med sin stora kunskap och sitt väldiga intresse för att göra samhället mer jämställt är Majvor en stor tillgång i den kommunala politiken. Majvor brinner för de mjuka frågorna, till exempel hälsa, omsorg och att förbättra människors livskvalité. I sin roll som vice ordförande i socialnämnden ser hon strukturer som behöver brytas och arbetar för att kvinnor ska få samma förutsättningar som män.
Majvor har tidigare under många år arbetat inom förskolan och jobbade även där aktivt för att främja jämställdhet redan i arbetet med de små barnen, till exempel genom att som pedagog göra medvetna val kring möblering, aktiviteter samt hur man pratar med barnen.
Majvor tycker att det är jätteviktigt att kvinnliga politiker stöttar varandra och det är verkligen något som märks och uppskattas av oss politikerkollegor. För ett antal år sedan, när många kvinnliga partikamrater i kommunen av olika anledningar slutade, ordnade Majvor träffar för kvinnor inom Centerpartiet i Laholm där man kunde prata fritt, stötta och lyfta varandra. Detta är ett exempel på hur Majvor arbetat för att fler kvinnor ska orka engagera sig politiskt. För som hon själv säger: ”Det är bättre att många gör lite än att några få gör jättemycket.”
För att Majvor alltid är välkomnande och stöttande och för att hon i alla frågor väger in jämställdhetsperspektivet nominerar Ränneslövs Centerkvinnor Majvor Persson till Centerkvinnornas högsta utmärkelse.

Solveig Granberg, Tavlesjö CK - Högsta utmärkelsen
Solveig har varit en aktiv och drivande centerkvinna i många år. Solveig är en person som personifierat Centerrörelsens och Centerkvinnornas gräsrotsengagemang, i Sverige, i Västerbotten, i Umeå och i Tavelsjö, där hon bor. Hon har anordnat möten, loppisar och systerskapsprojekt. Förmodligen har hon värvarrekord – det finns få personer som har värvat så många medlemmar som Solveig har gjort. Hon har suttit i förbundsstyrelsen för Centerkvinnorna och är ordförande för distriktsstyrelsen i Västerbotten och avdelningen i Tavelsjö. Solveig har ett flertal kommunala uppdrag i Umeå, där hon bland annat sitter i kommunfullmäktige och är vice ordförande för jämställdhetsutskottet.

Solveig har ett särskilt engagemang för ett starkt civilsamhälle och ungdomars fritid. Solveig kämpar för en stark föreningskultur och hon praktiserar det också genom sitt eget engagemang. Att Solveig, år 2022, håller uppe den folkrörelse som Centerkvinnorna har sina rötter i är oerhört betydelsefullt för hela Centerkvinnorna. För nya medlemmar är hon välkommande och inkluderande, och för erfarna medlemmar är hon en stomme att räkna med i alla väder. Solveig är en kraft som inte ber om ursäkt för sig. Hon driver på för sina frågor och backar inte, samtidigt som hon ständigt lyfter andra kvinnor. För det förtjänar Solveig Den högsta utmärkelsen.

Annika Qarlsson, Sollebrunn – Högsta utmärkelsen
Annika har gjort stora insatser för jämställdhet, inte bara inom Centerrörelsen utan för hela Sverige. Centerpartiets politik har fått mer jämställdhetspolitisk skärpa och djup tack vare Annikas arbete, hennes knivskarpa liberala feministiska analys och sin kamp för jämställdhet i hela samhället. Annika är ”RUT-reformens mamma” och hon har satt spår i den svenska historien som en politiker som har gjort skillnad på riktigt för liberal feminism i Sverige. RUT är en frihetsreform för kvinnor.

Annika var förbundsordförande för Centerkvinnorna år 2003–2011. Hon är riksdagsledamot sedan valet 2002 och talesperson för jämställdhet och kvinnors företagande. Tidigare talesperson för bland annat arbetsmarknads-, integrations- och jämställdhetsfrågor, samt ordinarie ledamot i arbetsmarknadsutskottet. Nu är hon förste vice ordförande i EU-nämnden. Annika har alltid nära till skratt, men vet samtidigt alltid att människor och situationer ska tas på största allvar, hon lyssnar och tar till sig. Annika gör inte skillnad på människor – hon hör och ser alla – och inser att alla människor har något att bidra med. Förmågan att lyssna på andra och möta alla sorters människor gör också att hon samlar på sig så mycket klokskap. En starkare, vänligare och klokare medsyster är svårt att tänka sig, och en mer värdig mottagare av Högsta Utmärkelsen.