• / Nyheter
  • / Förbundsstämman hålls digitalt

Förbundsstämman hålls digitalt

Bild

Centerkvinnorna håller 3 oktober en digital förbundsstämma, då 180 ombud kommer att flytta fram positionerna i jämställdhetspolitiken.

- Kvinnorörelsen behövs för att föra jämställdheten framåt, men också ta strid för de framsteg som har gjorts av dem som gått före, säger Sofia Jarl, Centerkvinnornas förbundsordförande.

Centerkvinnornas förbundsstämma 2020 har temat ”Systerskap för världen framåt” och förhandlingarna i plenum äger rum i Zoom lördagen 3 oktober. Det är 240 anmälda deltagare, varav 180 ombud, vilket är ett bevis för det stora engagemanget i rörelsen för jämställdhetsfrågor.

Vissa punkter på dagordningen avhandlas asynkront, icke samtidigt, redan i början av stämmoveckan. Det är också första gången som Centerkvinnorna bereder politiken i kommittéer, liksom de nya stadgar som föreslås. Vissa politiska förslag har blivit ännu mer angelägna under pandemin.

- Det har blivit väldigt tydligt under pandemin att vi måste stärka upp äldrevård och äldreomsorg. Läkare måste kunna anställas inom äldreomsorgen, säger Sofia Jarl.

- Den ekonomiska ojämställdheten bland äldre har också blivit mer uppenbar. Vi måste hitta lösningar för att de pensionärer som har de lägsta inkomsterna, ofta ensamstående kvinnor, ska få en bättre ekonomisk standard.

Centerkvinnorna samlar sin politik i det Jämställdhetspolitiska programmet. Det kommer att revideras och kompletteras, framför allt på områdena föräldraförsäkring, äldrefrågor, sexuellt våld och hedersrelaterat våld och förtryck.

- Vi behövs för att driva på för jämställdhet både inom Centerpartiet och ii samhället, säger Sofia Jarl.

Följ gärna uppdateringar när det gäller stämman på Centerkvinnornas Facebook-sida och Instagram