• / Nyheter
  • / Centerkvinnorna välkomnar stärkt skydd mot hedersrelaterat våld

Centerkvinnorna välkomnar stärkt skydd mot hedersrelaterat våld

Bild

Idag presenterade regeringen skarpa förslag för att stärka arbetet mot hedersrelaterad brottslighet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det är angeläget att lagförslagen kommer på plats.

Arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck är en av vår tids viktigaste jämställdhetsfrågor och har sin grund i de mänskliga fri- och rättigheterna. Såväl pojkar och män som flickor och kvinnor kan vara förövare. En och samma person kan vara både offer för- och utövare av våld och förtryck mot någon annan. Den hedersrelaterade brottsligheten kräver ett strukturellt och långsiktigt arbete samt att hela samhället kraftsamlar på flera nivåer samtidigt.

Vid varje terminsstart står stolar tomma ute i skolorna men exakt hur många elever som kan ha förts utomlands finns det ingen statistik på. Enligt Nationella Kompetensteamet var det 1 054 personer som ringde till stödlinjen för utsatthet av hedersrelaterat våld under 2019. Drygt hälften av de utsatta var under 18 år och 81 procent var flickor eller kvinnor.

- Att både barn och vuxna lever under hedersrelaterat våld och förtryck vet vi, och vi vet att det måste förebyggas och bekämpas skyndsamt. Det finns dock ett stort mörkertal. Därför är det angeläget att det blir fler fällande domar och skärpta straff för att sända tydligare signaler om brottets allvar, säger Sofia Jarl, Centerkvinnornas förbundsordförande.

Förslaget innebär:

  • Ett nytt brott: barnäktenskapsbrott. Det innebär att det blir straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap. Brottet kan ge fängelse upp till fyra år.
  • En ny särskild straffskärpningsgrund. Vid bedömning av straffvärdet ska bevara eller återupprätta heder ses som en försvårande omständighet
  • Ett utreseförbud. Utreseförbudet ska dels vara ett hinder mot att utfärda pass, dels skäl för att återkalla pass. Utreseförbudet ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Ett brott mot detta föreslås också vara straffbart.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Läs förslaget i sin helhet HÄR.

Foto: unsplash.com, Sebastian Hans