• / Nyheter
 • / Stora jämställdhetsutmaningar 2020

Stora jämställdhetsutmaningar 2020

Bild

När ett nytt år börjar finns det anledning att blicka framåt, mot de stora utmaningar som finns för jämställdheten 2020.

Sverige ligger bra till mär det gäller jämställdheten i jämförelse med andra länder, faktiskt i topp i EU – i alla fall på papperet (EU:s jämställdhetsindex 2019). Många lagar och riktlinjer är på plats, men även i Sverige finns en rad stora utmaningar. Centerkvinnorna kommer att arbeta hårt för att föra utvecklingen framåt på flera områden:

 • Det är långt ifrån jämställt i toppen av företag, politiska partier och myndigheter. Bara en
  av sex höga chefer är kvinnor, 16,7 procent. (SCB:s statistik 2018 över verkställande
  direktörer, högre ämbetsmän och politiker.) Kvinnor som gör karriär brottas med stora
  utmaningar och under det gångna året har vi sett många avhopp från politiska topposter,
  inte minst i kommunerna. Centerkvinnorna arbetar för tillsättningar efter kompetens, inte
  kön.
 • För kvinnor med låga inkomster och pensioner är det en utmaning att få pengarna att
  räcka. Kvinnor har fortsatt lägre livsinkomst, en följd av en ojämställd arbetsmarknad där
  kvinnor är mer föräldralediga, mer sjukskrivna, mer deltidsarbetande och har lägre lön för
  samma jobb som män. Centerkvinnorna vill att inkomstskatten för dem med lägst inkomst
  sänks och gränsen för statlig inkomstskatt höjs. Fler kvinnor ska också ges möjlighet till
  heltid, den offentliga sektorn ska gå före.
 • Utrikesfödda kvinnor står allra längst från arbetsmarknaden. Nästan 30 procent av de
  utomeuropeiskt födda kvinnorna i åldrarna 20-64 år är i dag arbetslösa. Därför vill
  Centerkvinnorna att de arbetsgivare som anställer en nyanländ kvinna i exempelvis
  nystarts- eller instegsjobb, ska få en högre subvention än nuvarande nivå. Vi vill se fler
  satsningar på yrkessvenska och kompletteringsutbildningar för kvinnor med erfarenhet
  från bristyrken.
 • Under 2019 har kvinnors kroppar fortsatt att exploaterats i prostitution och pornografi.
  Sveriges ambassadör mot människohandel och prostitution i EU Per-Anders Sunesson
  framhåller att människohandel, prostitution och pornografi hänger ihop. Centerkvinnorna
  kräver insatser mot nätporren, att människohandeln stoppas och att hela straffskalan
  används vid köp av sexuell handling.

Det finns mycket kvar att göra innan kvinnor och män, flickor och pojkar, har samma
möjligheter att förverkliga sina liv i Sverige. Men ska det verkligen ta 187 år innan vi når
full jämställdhet i Sverige? Enligt forskaren Nanna Gillbergs beräkningar är det så lång tid
det kommer att ta om vi fortsätter som idag. Centerkvinnorna kommer arbeta hårt 2020 för att påskynda utvecklingen mot ett jämställt Sverige.