• / Nyheter
  • / Centerkvinnorna tillsammans med #porrfribarndom

Centerkvinnorna tillsammans med #porrfribarndom

Bild

Det är tydligt att de regler och den lagstiftning som finns för att skydda barn från porr skrevs innan barn hade tillgång till internet. Centerkvinnorna har länge stöttat initiativet #Porrfribarndom som, genom sina krav, vill skydda barn från att exponeras för pornografi.

Idag exponeras i stort sett alla barn för våldsporr under sin barndom. Det sker redan i förskoleålder genom bl.a. enkla sökord, pop-up-annonser och länkade filmer, men framför allt under grundskoleåren. Exponeringen kan leda till ett antal allvarliga hälsoskador. Skolsköterskor, barnpsykologer, läkare och kriminologer m.fl. vittnar från sitt dagliga arbete med barn om bl.a. porrberoende, sexuellt våld, sexuella trakasserier och övergreppslekar där pojkar går över flickors gränser.

Läkarteamet på Södersjukhusets våldtäktsmottagning i Stockholm skriver i Dagens Nyheter våren 2018 att dubbelt så många unga flickor söker sig till SöS våldtäktsmottagning och adresserar bland annat killars porrkonsumtion.

#Porrfri barndoms krav:

  1. Inför åldersverifiering för nätporr = åldersgräns genom inlogg med exempelvis BankID
  2. Förskola, skola, fritids, ungdomsgårdar och andra miljöer där barn vistas ska vara porrfria (porrfilter, porrfri policy och porrkritiska samtal) – nationella riktlinjer krävs
  3. Kompetensutveckla hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet och alla andra aktörer i samhället som på något sätt möter barn och unga

Allas våra barn har rätt till en porrfri barndom. Porrindustrin ska inte diktera våra barns sexualitet - den ska de få definiera själva!


Vi som står bakom namninsamlingen:

Jenny Holmström, medgrundare #porrfribarndom
Elsa Lantz, medgrundare #porrfribarndom
Sissela Nutley, (med. dr.) i kognitiv neurovetenskap, disputerad hjärnforskare
Alán Ali, ordförande MÄN
MeToo Sweden
Ebba Bjelke, ordförande Femmetopia Kungsholmens Gymnasium
Ebba Carlsson, grundare SNAF, Sexualkunskapen ni aldrig fick
Linn Englund, grundare SNAF, Sexualkunskapen ni aldrig fick
Ida Karseland, grundare SNAF, Sexualkunskapen ni aldrig fick
Under Kevlaret
Danny Laam, grundare TNKVRT
Shanga Aziz, föreläsare och debattör
Åsa Kastbom, överläkare på Linköpings universitetssjukhus
Jennie Stolt, specialistläkare i gynekologi och obstetrik
Ida Björnstjerna, AT-läkarna
Ann-Catrine Codan, AT-läkarna
Martina Persson, barnläkare
David Miger, läkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
Anja Marklund, gynekolog, Södersjukhuset
Jennie Stolt, specialistläkare i gynekologi och obstetrik
Linn Heed, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, sexolog
Börje Svensson, leg. psykoterapeut
Ulla Thorslund, leg. psykolog
Olof Risberg, leg. psykoterapeut, Pojkmottagningen
Lars Einar Engström, leg. psykolog & författare
Jessica Malmgren, föreståndare Magelungen kolloverksamheter
Pekka Talamo, föreståndare Magelungen kolleverksamheter
Ann Fagerberg Embretsén, skolkurator i Falun
Lisa Skiöld, Barnombudet i Uppsala län
Peter Söderström, Another Development Foundation
Tove Sander, advokat, specialist brott mot barn
Charlotte Nordström, advokat
Rebecca Lagh, advokat
Barbro Sjöqvist, advokat
Anna Ekvall, barnadvokat
Sanna Bergenheim Everett, advokat
Caroline Brännström, advokat
Essie Majkowitz, jurist
Ulrica Stigberg, författare av Mitt ibland oss
Marcus Svensson, jämställdhetsstrateg, Trollhättans stad
Gertrud Åström, senior jämställdhetsexpert
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges kvinnolobby
Zandra Kanakaris, ordförande Unizon, generalsekreterare 1000 möjligheter
Olga Persson, generalsekreterare Unizon
Linnéa Gryler, medgrundare av Femmekamp
Julia-Desirée Obitian, medgrundare av Femmekamp
Maria Ahlin, ordförande Changing attitudes
Elin Willinder, vice ordförande Changing attitudes
Paulina Bengtsson, grundare av Novahuset
Elaine Eksvärd, grundare av Treskablinoll
Erik Grönberg, projektledare Treskablinoll
Peter Svensson, föreläser om män och våld
Nina Rung, kriminolog
Maria Dufva, kriminolog
Säkra varje unge
Elin Sundin, ordförande Fatta
Meghan Donevan, projekt- forskningsansvarig, Talita
Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna

https://www.porrfribarndom.se/varfor/

https://www.dn.se/debatt/dubbelt-sa-manga-unga-soker-till-sos-valdtaktsmottagning/
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/9m4gGW/infor-aldersgrans-for-internetporr

Vill du också skriva under? Skriv under namninsamlingen HÄR