• / Nyheter
  • / Dags att agera mot ojämställd sexuell hälsa!

Dags att agera mot ojämställd sexuell hälsa!

Bild

Idag släppte Folkhälsomyndigheten en stor nationell befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Studien bekräftar behovet av krafttag i flera frågor där Centerkvinnorna länge har drivit på.

Folkhälsomyndighetens studie visar att de flesta svenskar är nöjda med sitt sexliv med att det råder stora könsskillnader. I studien uppger hela 26 procent av kvinnorna att deras förlossningar medfört fysiska men och nästan hälften av kvinnorna har varit utsatta för sexuellt övergrepp. 70 procent av männen uppger att de använder pornografi och att unga män använder det nästan dagligen, medan 70 procent av kvinnorna aldrig gör det. Värt också att notera är att endast 19 procent svarar att sex-och samlevnadsundervisningen i skolan har gett dem tillräckliga kunskaper.

- Studien bekräftar, det som vi i Centerkvinnorna länge påpekat, att det måste tas krafttag mot de stora könsskillnader som råder för mäns och kvinnors reproduktiva och sexuella rättigheter, säger Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna. Bland annat måste skolan ta sitt ansvar och skapa bättre förutsättningar så att flickors och pojkars sexuella identitet och villkor blir jämställda.

Centerkvinnorna vill bland annat att:

  • Porrfilter införs i skolan
  • Grundskolans och gymnasieskolans sex- och relationskunskap även ska beröra pornografi kopplat till hälsa, normer och allas lika värde
  • Allas rätt till sin sexualitet särskilt ska uppmärksammas inom vård och omsorg
  • Mer resurser ska läggas på eftervården för att kvinnor snabbare ska få tillgång till vård och behandling av förlossningsskador

Läs mer om Centerkvinnornas förslag HÄR.

Läs mer om studien i sin helhet HÄR.