• / Nyheter
  • / Rapport från Allbright: Underkänt för svenska lärosäten

Rapport från Allbright: Underkänt för svenska lärosäten

Bild

Stiftelsen Allbrights nya rapport om jämställdheten på Sveriges universitet och högskolor visar att kvinnor utgör 60 procent av alla studenter men i toppen av akademin dominerar männen. Tre av fyra professorer är män och Allbright konstaterar att de kvinnor som försöker göra akademisk karriär motarbetas.

Regeringen har uppdragit åt svenska lärosäten att aktivt verka för ökad jämställdhet med målet att lika många män som kvinnor ska inneha professorstjänster år 2030. Men rapporten visar att lärosätenas måluppfyllnad så här långt får betyget underkänt!

Centerkvinnorna menar att:

  • Forskningsmedel måste fördelas utifrån tydliga regelverk och uppföljningssystem fria från diskriminering.
  • Det måste bli lättare att doktorera eller göra forskningskarriär under småbarnsåren.
  • Det behövs fler och tryggare anställningsformer inom forskningen och möjlighet till tillsvidareanställningar redan tidigt i karriären.
  • Läs hela rapporten från Allbright HÄR.