• / Nyheter
  • / Starka kandidater för jämställdhet

Starka kandidater för jämställdhet

Bild

Det finns starka krafter för jämställdhet i toppen av Centerpartiets lista inför valet till Europaparlamentet. Vid konferensen Maktdagarna intervjuades de båda Centerkvinnorna Abir Al-Sahani och Emma Wiesner.

­Centerkvinnornas förbundsstyrelseordförande Sofia Jarl intervjuade de båda toppkandidaterna Abir Al-Sahani och Emma Wiesner på Centerkvinnornas konferens Maktdagarna i slutet av mars. Kandidaternas svar övertygar när det gäller deras ambition att inte vika sig när kvinnors rättigheter hotas.

- Jag kommer i alla mina huvudfrågor ha på mig jämställdhetsglasögonen, säger Abir Al-Sahani, som återfinns på plats 2 på listan inför Europaparlamentsvalet, som betonar vikten av att värna demokratin i en tid när den hotas av högerpopulistiska krafter. Och frågan om jämställdhet är också en demokratifråga.

- Om män och kvinnor inte är jämställda, så har vi ingen demokrati att prata om! Det gäller att skydda de framgångar vi har vunnit, men också ta fighten vidare.

Emma Wiesner står på plats 3 på listan till Europaparlamentet, och hon talade om jämställdhet som en fråga om rättighet - till sin egen kropp! Det gäller bland abortfrågan, som är en av Centerkvinnornas fokusfrågor.

- Det måste bli sanktioner mot de medlemsländer som inte värnar de mänskliga rättigheterna, säger Emma Wiesner, som också vill se att det tas krafttag mot prostitution.
- Vi säger ju i Europa att vi ska ha en fri rörighet för varor och tjänster inom unionen. De här varorna får inte vara kvinnor! De här tjänsterna får inte vara våld och sexuella övergrepp mot kvinnor.

Centerkvinnornas fokusfrågor inför valet till Europaparlamentet är trafficking, abortfrågan och jämställd representation.