• / Nyheter
  • / Vi tror inte på statligt förbud mot slöja

Vi tror inte på statligt förbud mot slöja

Idag skriver förbundsordförande Sofia Jarl tillsammans med styrelseledamot Golnoush Keshavarzi Lundén i SvD Brännpunkt om alla individers rätt att klä sig som de själva vill och hur Centerkvinnorna inte tror på ett statligt förbud mot slöja. Däremot skyggar vi inte för att problematisera slöjan, framför allt i skolorna.

Nyligen förbjöds heltäckande klädnad i Danmark. Beslutet som i praktiken är riktat mot slöjbärande kvinnor har mött stark kritik från Amnesty International. Centerkvinnorna skriver därför i SvD idag att man istället vill se en större tydlighet i skollagen så att lärare och rektorer med lagen i ryggen ska kunna ges förutsättningar att förbjuda slöja i skolan vid förtryck och tvång i hederns namn.

Sverige har i många avseenden kommit långt med jämställdheten. Trots det finns det flickor och kvinnor i vårt land som inte berörs av de fri- och rättigheter som de har rätt till. Vi behöver beslutsfattare som tar politiska krafttag mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket utan att för den skull dubbelbestraffa den som redan är utsatt säger man i SvD Brännpunkt.

Centerkvinnorna värnar alla individers rätt att klä sig som de själva vill och tror därför inte på ett statligt slöjförbud, niqabförbud eller burkaförbud skriver man i artikeln i SvD. Vi skyggar däremot inte för att problematisera slöjan. Och det är mycket illa att lärare och pedagoger å föräldrarnas vägnar ombetts, med eller utan hot, att säkerställa att barn i skola och förskola bär sin slöja. Centerkvinnorna stödjer Skolverkets rekommendationer som säger att lärare och pedagoger ska ha rätt att förbjuda elever att bära heltäckande slöja i situationer där det bedöms som nödvändigt.

Skolan ska vara en frizon från förtryck i hederns namn - inte en förlängd arm av förtrycket. Vi vill att en statlig utredning tillsätts med syfte att förtydliga skollagen och i förlängningen även Skolverkets rekommendationer på detta område skriver man i SvD Brännpunkt.

Läs artikeln i sin helhet på SvD.se HÄR