• / Nyheter
  • / Viktig riksdagsdebatt om porrfilter i skolan!

Viktig riksdagsdebatt om porrfilter i skolan!

Idag debatterar riksdagen Centerpartiets förslag att införa porrfilter på förskolors och skolors datorer och surfplattor. Många kommuner har redan infört detta och många föräldrar använder redan filter hemma för att vara säkra på att våra barn inte kommer in på porrsidor på internet.

Frågan om porrfilter debatteras friskt. Vi anser att vuxenvärlden måste ta sitt ansvar och värna om barns rätt att inte exponeras för pornografi. Det borde vara självklart att skolan ska vara fri från porr. Därför vill vi ge Skolverket i uppdrag att ställa krav på skolorna och stötta dem i arbetet med att införa filter.

Samtidigt som mer än hälften av landets skolor saknar filter så konstaterar Skolverket i en rapport från 2015 att användandet av IT-enheter i skolorna blir allt vanligare, såväl i grundskolan som i förskolan. Det är inget fel i det och inte heller överraskande. Men enligt rapporten uppger 75 procent av personalen att barnen ofta använder dator eller surfplatta på egen hand, även i förskoleklass. Precis som i grund- och gymnasieskolorna saknas krav på att förskolor ska ha ett filter som effektivt filtrerar ut porrsidor och annat olämpligt material som inte hör hemma i undervisningen.

Minst lika viktigt som tekniska lösningar är att Skolverket och skolorna satsar på att jobba med värderingar hos barn och unga. Filter syftar inte till att ersätta det absolut viktigaste verktyget, nämligen samtalet mellan vuxna och unga om normer och hur man skyddar sig på nätet. Och vi ska prata om pornografin, genom att ge den ökat utrymme i sex- och samlevnadsundervisningen.

Inom kort väntas Stortinget besluta om filter mot pornografi i de norska skolorna, vi ser fram emot att Sverige följer vår nordiska granne med ett lika ansvarsfullt beslut.

Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna

Ola Johansson, riksdagsledamot Centerpartiet