• / Nyheter
  • / #varensyster - Nationell kampanjdag mot mäns våld mot kvinnor

#varensyster - Nationell kampanjdag mot mäns våld mot kvinnor

Idag anordnar Centerkvinnorna en kampanjdag över hela landet som vi kallar #varensyster. Vi vill uppmärksamma, se, lyssna och prata om det våld som alltför många kvinnor utsätts för, varje dag. Våldet får inte osynliggöras!

Även om sexuellt våld ofta debatteras och belyses inom kvinnorörelsen och i sociala medier, nu senast i den virala explosionsartade kampanjen #metoo, så är det alltför sällan frågan får tillräckligt med utrymme i de politiska debatterna. I den senaste partiledardebatten i Agenda nämndes våld mot kvinnor i förbifarten och i riksdagens senaste partiledardebatt nämndes det endast en gång. Vi anser att detta måste förändras! Därför arbetar vi för jämställdhet, och mot våld, varje dag.

Var med i kampanjen under #varensyster och dela dina tankar om hur vi kan arbeta för ett samhälle fritt från våld.

Vill du läsa mer om några av våra politiska förslag på området kan du läsa vår debattartikel från igår här.