• / Nyheter
  • / Pressmeddelande- Låt skolorna vara porrfria!

Pressmeddelande- Låt skolorna vara porrfria!

Enligt en rapport från Skolverket saknar mer än hälften av landets skolor filter mot pornografi. Därför föreslår Centerkvinnorna till Centerpartiets partistämma, som startar idag, att partiet ska verka för att samtliga skolor, oavsett huvudman, ska ha filter mot pornografiskt innehåll på sina datorer och surfplattor.

- Skolan är skyldig enligt skollagen att upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Jag tycker att filter mot pornografiskt innehåll borde ingå i det förebyggande arbetet, säger Sofia Jarl, förbundsordförande för Centerkvinnorna.

Initiativ för att begränsa barns åtkomst till porr står redan högt på agendan i Norge. Under året har den norska regeringen beslutat att tillsätta en tvärvetenskaplig kommitté med uppdrag att ta fram förslag för hur barn och ungas tillgång till pornografi kan begränsas. Kommittén skall bland annat titta på hur den norska regeringen skulle kunna göra för att säkerställa att grundskolan blockerar elevers tillgång till pornografi under skoltid.

- Den feministiska regeringen borde också våga lyfta frågan om filter på skolornas datorer. Den porr som är lättillgänglig på internet idag präglas av våld och förnedring som riktas främst mot kvinnor. Vuxenvärlden måste ta sitt ansvar och höja tröskeln. Barn ska inte exponeras för porr, och porren har definitivt ingen plats i skolan, avslutar Sofia Jarl.För frågor kontakta:

Emma Blomdahl, politiskt sakkunnig
E-post: emma.blomdahl@centerpartiet.se
Tel: 070 273 50 34