• / Nyheter
  • / Centerkvinnorna utvecklar liberal feminism

Centerkvinnorna utvecklar liberal feminism

Liberal feminism

I helgen går Centerkvinnornas Maktdagar av stapeln i Uppsala. Det är en tvådagars konferens med över 130 Centerkvinnor från hela landet. Vi samlas för att stötta och uppmuntra varandra i våra politiska uppdrag, men vi diskuterar och utvecklar även vår politik som grundar sig i den liberala feminismen.

Liberal feminism handlar om att alla oavsett kön ska ha lika rätt till frihet, makt och ansvar. Helt enkelt att mänskliga rättigheter skall gälla alla.

Liberal feminism handlar också om att kämpa emot de fördomar och könsroller som sätter människor i trånga fack och begränsar deras frihet och valfrihet. Vi vill att alla ska ha möjlighet att utvecklas och leva de liv de själva vill.

Många tror att feminism är en vänsterideologi men så är det inte alls. Liberalfeminismen är den äldsta formen av feminism och har rötter från 1700-talet och upplysningstiden. Liberalismens grundare John Stuart Mills skrev tillsammans med Harriet Taylor 1869 boken Förtrycket av kvinnorna. Där argumenterade de för att underordningen av kvinnor främst grundade sig i att kvinnor inte hade politisk makt och rätt till politiskt inflytande. Dessa tankar var en viktig grund i rätten för kvinnors rösträtt bland annat i Storbritannien.

Centerkvinnorna har varit liberala feminister sedan vi startade 1932 och vi är det självklart än idag. Sedan vi grundades har vi varit med och fört fram en rad jämställdhetspolitiska satsningar och vi fortsätter verka för att sprida kunskap och förändra attityder för att alla människor oavsett könstillhörighet skall kunna åtnjuta samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Liberal feminism handlar för oss om att möjliggöra för varje enskild individ att kunna göra sina egna val och skapa sin egen framtid. Varken politiker ,normer eller värderingar ska begränsa vad en människa kan och inte kan.

Sveriges första kvinna som partiledare, Karin Söder, var Centerkvinna och stark feministisk förebild. Hon valdes till partiledare år 1986 och hade redan innan det verkat som Sveriges första kvinna på utrikesministerposten. Efter nästa val vill vi se en kvinna som statsminister, gärna Centerkvinnan och Centerpartiets partiledare Annie Lööf!

Centerkvinnorna fortsätter verka för att det ska vara lika självklart att kvinnor ska inneha höga positioner och göra karriär som män, och för att det ska bli verklighet krävs det en stor dos av systerskap där vi backar upp och peppar varandra. Detta finns inom Centerkvinnorna.

Att vara medlem i Centerkvinnorna innebär att du säger ja till liberal feminism och ja till systerskap. Vill du vara med oss i detta viktiga arbete så kan du bli medlem här.