• / Malin Bergman

Malin Bergman

Malin Bergman är förbundsordförande för Centerkvinnorna sedan förbundsstämman i april 2022. Hon brinner för systerskapet:

- Jag vill lyfta andra, stötta och hjälpa mina medsystrar, inte minst för att det är viktigt att få fler kvinnor på ledande befattningar i samhället och inom politiken.

Vilken samhällsfråga tycker du är viktigast just nu?
- Förutom jämställdheten skulle jag svara hälso- och sjukvården. Vi behöver en vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet, som också drar nytta av digitaliseringen. Det är också viktigt att den blir mer tillgänglig för människor på landsbygden och kan anpassas till varje människa.

Finns det någon särskild fråga som du ser framemot att driva i Centerkvinnorna?
- Rättvisare bodelning och kriminalisering av kontrollerande beteende.

Finns det något du tycker är speciellt viktigt när det gäller ditt engagemang i Centerkvinnorna?
- Jag brinner lite extra för systerskapet. Jag vill lyfta andra, stötta och hjälpa mina medsystrar, inte minst för att det är viktigt att få fler kvinnor på ledande befattningar i samhället och inom politiken. Mina hjärtefrågor utgår från mänskliga rättigheter. Jag har också ett stort engagemang i internationell politik och säkerhetsfrågor.

Vad är systerskap för dig?
- Det är en uppmaning till alla kvinnor att tro på sin egen förmåga och att använda den. Det är det kollektiva systerskapet, inte den individuella superkvinnan, som kan bryta de patriarkala strukturerna. Det behövs kvinnor som bryter mot de normer som avgör vad som är gångbart i maktens korridorer. Här behöver vi lyfta varandra. Därför är Systerskap är också makt.

Vad driver dig som politiker?
- Att få göra skillnad i människors vardag och liv, och att få bidra till ett bättre samhälle och värld. För mig är det viktigt att stå upp för utsatta grupper i samhället och ge dem en röst.

Vid förbundsstämman 2022 tog stämman beslut om fem nya politikprogram. Finns det några särskilda förslag därifrån som du vill lyfta fram?
- Att preskriptionstiden tas bort vid alla sexualbrott mot barn, inte bara de grövsta, och att vi ska verka för att Istanbulkonventionen internationaliseras genom FN. Jag tycker också beslutet om att stärka kön som skyddsgrund i asylrätten var bra.

Vilken förebild har du?
- Annie Lööf såklart, men även Kerstin Lundgren.

Vad gör du när du inte arbetar med politik?
- Jag ägnar mig gärna åt friluftsliv och fysisk aktivitet. Jag bor utanför Östersund nära naturen och har stuga i fjällen, det är en fantastisk tillgång.